Nyt Ulla Anttila (vihr) on saanut valmiiksi kirjallisen kysymyksen, josta sovimme vieraanaamme käyneiden afganistanilaisten kanssa:

Eduskunnan puhemiehelle

Afganistanin historia on vaiheikas, ja vuodesta 1979 alkaen alueella on ollut käynnissä erilaisia taisteluita.  Maan demokratisoituminen etenee pienin askelin presidentin- ja parlamenttivaalien jälkeen, joskin huolta on herättänyt mm. ihmisoikeusrikkomuksia tehneiden henkilöiden osallistuminen maan päätöksentekoon.

Nykyisin maassa on meneillään Naton johtama ISAF-kriisinhallintaoperaatio, joka on erityyppinen eri puolilla maata. Maan etelä- ja itäosissa on suoranaisia taisteluita taleban-taistelijoita vastaan ja muualla maassa operaatio on lähempänä perinteistä rauhanturvaamista, joskin operaatiolle tyypillistä on ollut, että rauhanturvaajat ovat olleet aseellisten iskujen kohteena.

Afganistanin turvallisuustilanne on heikentynyt merkittävästi kuluneen vuoden aikana. Erityisesti itäisessä ja eteläisessä Afganistanissa taleban-taistelijoiden iskut ovat yleistyneet, joskin talvikausi on alueella yleensäkin rauhallisempi. Väkivallantekojen on syytä olettaa kasvavan keväällä ja kesällä.

On tärkeää, että Afganistanin tilanne saadaan rauhoittumaan ja että maan jälleenrakennuksessa edetään. Tämä edellyttää kansainväliseltä yhteisöltä nykyistä suurempaa taloudellista sitoumusta sekä olojen rauhoittamiseen että jälleenrakentamiseen. Kehityksen hitautta kuvastaa myös se, että esim. Pakistanin puolella on edelleen 2,5 miljoonaa afganistanilaista pakolaista, joista suuri osa ei katso vielä voivansa palata kotimaahansa. Myöskään Iranissa ja entisen Neuvostoliiton alueella asuvat pakolaiset eivät ole halukkaita palaamaan Afganistaniin.

Suomessa olevista afganistanilaisista turvapaikanhakijoista suuri joukko on saanut Suomessa kielteisen turvapaikkapäätöksen kuluneen vuoden aikana. Ottaen huomioon Afganistanin heikon turvallisuuskehityksen kielteiset päätökset vaikuttavat kohtuuttomilta. Afganistanin olojen vakauttaminen on sekä afganistanilaisten että kansainvälisen yhteisön edun mukaista. Mutta ennen maan vakautumista on afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden saatava asianmukaista suojelua myös muualla maailmassa. Karkotukset epävakaaseen Afganistaniin voivat uhata turvapaikanhakijoiden henkeä.


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Afganistanin vakauttaminen ja jälleenrakennus etenisivät sekä jotta Afganistanista saapuneet turvapaikanhakijat saisivat Suomessa asianmukaista suojelua?


Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 2007

Ulla Anttila /vihr
Janina Andersson y m