Keskustelimme torstaina vaalirahoituslaista ensin suullisella kyselytunnilla ja sen jälkeen uuden vaalirahoituslain esittelyssä. Alla oikeusministeri Tuija Braxin (vihr) lakimuutoksen esittelypuheenvuoro ja minun keskustelussa käyttämäni puheenvuoro. Tässä on myös linkki koko keskusteluun.

Oikeusministeri Tuija Brax (esittelypuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Hallitus esittää kunnallisvaaleihin liittyen seuraavia vaalirahoitusilmoituslakiin muutettavia asioita ... (Hälinää)

Puhemies: Anteeksi, ministeri, vaan hetki. Täällä on alkanut uudelleen hälinä.

Brax: Arvoisa puhemies! Hyvät edustajat! Ennen kuin poistutte, kehotan ottamaan kuitenkin printattuna jaetun taustamateriaalin nykyisen voimassa olevan lain yksityiskohdista, mikäli ne ovat jollekin vielä epäselviä. Se on nyt printattuna teidän edessänne tämän lain taustamateriaalina, löytyy myös nettisivuilta.

Puhemies: Toivottavasti he kuulivat!

Brax: Tuskin. - Arvoisa herra puhemies! Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annettua lakia. Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan vaalirahoitusilmoituksessa on oltava tiedot kunnallisvaaliehdokkaan vaalikampanjan kuluista eriteltyinä vaalimainontaan sanoma- ja aikakauslehdissä, radiossa, televisiossa ja muussa viestintävälineessä, ulkomainontaan, muuhun vaalimainontaan, mainonnan suunnitteluun ja vaalitilaisuuksiin käytettyihin kuluihin sekä muihin kuluihin. Lisäksi yksittäisen tuen arvoa ja sen antajan nimeä koskevan ilmoitusvelvollisuuden raja laskettaisiin kunnallisvaaleissa nykyisestä 1 700 eurosta 1 000 euroon.

Arvoisa puhemies! Teille on jaettu todellakin äsken jo mainostamani taustainformaatio voimassa olevasta laista ja siis siitä, miltä osin se vertautuu sitten näihin muutoksiin. Tästä laista, niin kuin kyselytunnillakin jo sanoin, seuraa, että ilmoituslomake, se kaavake, tullaan muuttamaan tämän lain vaatimalla tavalla, mutta myös tulen, nyt kun itse pääsen toimivaltaisena ministerinä sitä asetusta tekemään, tekemään muutamia muutoksia siihen perusilmeeseen ja ratkaisuihin, niin että siltäkään osin ei voi olla kenellekään epäselvää, mitä pitää ilmoittaa. Ja joka ikisen erikseen ilmoitettavan tulolähteen osalta erikseen sitten ilmoittaja tulee vakuuttamaan joko allekirjoituksellaan tai rastilla ruutuun, että tämä ei todellakaan sisällä yhtään yli 1 000 euron - mihin raja nyt lasketaan - avustusta.

Tämän jälkeen, arvoisa puhemies, uskoisin, loputkin väitteet siitä, että on ollut muka jotenkin vaikeata tietää, että nykyisen lain mukaisesti 1 700 euron ylittävä avustus pitäisi ilmoittaa, poistunevat. Näin tähänkin asti tosiasiassa on ollut, ja se vielä kerrottakoon, että ennen tätä kohua oikeusministeriöön viime eduskuntavaalien jälkeen tulleita yhteydenottoja nykylain tulkinnasta on ollut vain reilut kymmenen kappaletta. Niistä enemmistö on koskenut puhtaasti teknistä asiaa eli sitä, millä tavalla ilmoitus toimitetaan oikeusministeriölle. Merkittävä osa soittajista on ollut muita kuin kansanedustajia. Näin ollen ennen tätä kohua oikeusministeriöön ei ole otettu siinä määrin yhteyttä kuin julkisissa ilmoituksissa on väitetty.

Arvoisa puhemies! Tällä esityksellä on kiire, ja kovasti arvostan sitä, että perustuslakivaliokunta on tänään jo varaslähtönä yhteisesti sovitulla tavalla aloittanut asiantuntijakuulemisen. Toivon, että esitys osoittautuu sellaiseksi, että se voidaan ripeästi käsitellä, jotta kunnallisvaaliehdokkaat tietävät varustautua tuleviin kunnallisvaaleihin näillä uusilla tiedoilla, dokumentoida kampanjansa kunnolla ja huomioida, että ilmoitettava raja jatkossa on 1 000 euroa ja että menotkin pitää eritellä, ja kuten esityksestä näette, ne pitää eritellä hyvin tarkkaan. Näin me saamme myös yleiskäsityksen siitä, onko ylipäätänsä ilmoitettu loppusumma totta ja arvioitavissa.

Janina Andersson /vihr:  Arvoisa puhemies! On todella hyvä, että päästään vauhtiin heti ja että homma myös etenee kunnallisvaalien jälkeen. Yksi suuri huolenaiheeni on se, että jos mediahäly vaalirahoituksen ympärillä sitten laskee, niin tuleeko silloin myös puolueiden rahoitus avattua, ettei vaan käy niin, että se unohtuu tai vesittyy matkalla. Toivon, että todella pidetään siitä kiinni, että tämä on vaan ensi askel ja myös avataan puoluerahoitus - siellähän on todella paljon suuremmat rahat kyseessä, kun on koko puolueorganisaatiorahoitus kyseessä eikä vain yksittäisten edustajien rahoitus - ja että me emme sitten halua unohtaa sitä.

Mutta jos ajatellaan kunnallisvaaleja, niin muistan, että jo silloin, kun olin ihan ensimmäisissä vaaleissani aktiivinen kansalainen, hämmästelin, että niin monessa vaalilehdessä oli siihen aikaan - ja varmaan on ollut senkin jälkeen, vaikken ehkä ole katsonut kaikkia lehtiä - rakennusfirmojen mainoksia ja pankkien. Etenkin rakennusfirmojen mainoksia oli ainakin meillä päin silloin todella monessa vaalilehdessä, myös puolueiden omissa vaalilehdissä. Kun nyt puhutaan juuri kaavoituksesta, miten nämä kaikki vaikuttavat toisiinsa, niin toivon, että me nyt voimme varmistua jollakin lailla siitä, että nämä kytkökset myös näkyvät, että ihmiset tietävät, kun päätetään joistain rakennusasioista jossain kaupungissa tai kunnassa, onko siellä taustalla myös rahoittajia, joilla on intressiä tässä, ja missä kohtaa tulee jääviys. Toivon, että tämä tulee todella selkeäksi, että meille ei jää sellaisia vanhanaikaisia dubioita, kun meillä on sellaisia ollut, onko näillä ollut vaikutusta siihen, miten paljon rakennusoikeutta annetaan, mitä annetaan jnp.

Toinen erittäin surullinen asia on, että luulen, tai semmoinen mielikuva on, että tällä hetkellä aika monella kansalaisella on jo tullut mitta täyteen, ei jaksa enää ottaa vastaan tietoa aiheesta, on vaan ylipäätään sellainen mielikuva, että kaikki on jotenkin huonosti, likaista ja väärää. Tähän mielikuvaan täällä ovat myös ihmiset itse vaikuttaneet, koska kun jotakuta on syytetty, on helposti sanottu, että tämä koskee kaikkia, tämä koskee kaikkia puolueita, kaikkia, kaikkia. Se mielikuva tulee, että kaikki täällä ovat saaneet jotain rahaa ja jotain on jäänyt kertomatta ja muuta vastaavaa. Se tuntuu aika pahalta, koska jos halutaan ylläpitää edes jonkinlainen usko demokratiaan ja siihen, että kannattaa äänestää, olisi reilua sanoa, että edelleen on erittäin monta edustajaa, jotka eivät missään kohtaa ole tehneet mitään väärin, ja puolueitakin on sellaisia. Tämän tulisi olla myös julkinen tieto, ettei tule vaan yleistä mielikuvaa siitä, että kaikkihan tätä tekevät, että tämä on maan tapa ja näin vain on, etteivät ihmiset vain enemmän ja enemmän turhaudu koko poliittiseen päätöksentekoon.

Mutta toivon, että tämä on nyt uusi alku ja voimme olla ylpeitä sitten, kun katselemme taaksepäin, että tämä epämiellyttävä tilanne johti johonkin, josta voimme sanoa, että se oli hyvä asia, onneksi tapahtui, tuli paljon parempi päätöksenteko sen jälkeen.