Idag träffade jag Sveriges näringsminister Maud Olofsson, som verkar att verkligen vilja försöka stoppa klimatförändringen. Här följer mina anteckningar om vad hon sa: Vi i Sverige och Finland har använt mera energi och naturresurser för att bli så framgångsrika som vi är nu. Vi är skyldiga att hjälpa andra att nu göra teknologiska språng för att de inte ska behöva gå samma långa väg som vi. Energisnålare teknik borde ges åt alla. Energipoltik har varit en konfliktfråga. Nu ska vi fokusera på det vi är överens om : energieffektivering, biodrivmedel och att andelen förnyelsebar energi ska höjas stegvis, biokraft och vindkraft satsas nu hårt på. Kärnkraftsfrågan är flyttad åt sidan. Nya delar i den svenska energipolitiken är: värmepumpar i fjärrvärmeverk,naturgas och stadsgas. Vindkraft - Sverige var sen i starten men nu växer den snabbt. Tio dubbling på tio år väntas nu tack vare elsertifikat. Användningen av energin har inte ökat sen mitten av 80-talet, trots ökade bostadsytor och växande industri. Trafiken är den enda som ökar sin energianvändningen. Nu vill man ta en ledande roll i att få ner denna transportsektorns oljeberoende och stora konsumtion. Utveckla bilar och tyngre fordon samt drivmedel är en tyngdpunkt. Etanol är befriat från skatten. Bilbutikerna erbjuder i förstahand nu bara "miljö-bilar". Övergången till biogas och etanol stöds åt de bensinmackar som börjar sälja dessa. Nu kommer stora vindparker och nya investerare tackvare långsiktiga marknadsmässiga elsertifikat. Höjer nu kraftigt skatten på Co2 och diesel. Hård debatt, men man måste ändå göra det nu för annars blir det senare ännu svårare. Hållbara städe- projektet med allt inberäknat i planeringen är nu en storsatsning. Energisnåla byggnader, transport och avfallspolitik. Ökad tillväxt lyckas bättre om vi har som mål att minska utsläppen. Tillväxten hänger inte ihop med ökade utsläpp. Nu kritik då det blir dyrt att köra bil och använda energi, men det finns inga alternativ. Vi har en stor chans om vi vågar vara i spetsen och inte pesa efter.