Todella moni nuori on koko alkuvuoden tuskaillut etsiessään kesätyöpaikkaa. Työkokemus on se mitä kesätyöpaikalla etenkin haetaan, mutta tuntuuhan se rahallinen korvauskin ihan hyvältä. Olisiko tärkeintä kuitenkin kokea, että juuri minua tarvitaan tässä yhteiskunnassa?

Aika moni nuori oppii viimeistään tässä vaiheessa, kuinka tärkeitä oikeat suhteet ovat: moni palkkaa mieluummin luotettavaksi koetun tutun kuin aivan tuntemattoman suuruuden.

Tiedän itse kokemuksesta kuinka haavoittuvaksi työnhakija työmarkkinoilla itsensä kokee. Nuorena se on verrattavissa ensimmäisiin hapuileviin askeliin ihmissuhdemarkkinoilla ja vähän kokeneempana tuntee taas itsensä vastaeronneeksi samoilla markkinoilla. Sama kysymys on päällimmäisenä: Kelpaanko minä? 

Työssäni yhteiskuntavastuuasiantuntijana olen monesti huomannut, etteivät yritykset automaattisesti ajattele kantavansa sosiaalista vastuutaan palkatessaan nuoren kesätöihin tai vaikkapa oppisopimusajaksi. Tällaisen tärkeän mahdollisuuden antaminen ihmiselle voi olla juuri se pieni teko, joka auttaa häntä tunnistamaan paikkansa maailmassa ja kasvattamaan itsetuntoaan. Ilman tätä alkua sama henkilö voisi vähitellen valua marginaaliin eikä koskaan pääsisi näyttämään, mihin hänellä olisi potentiaalia. Silloin energia ehkä jopa käytetään yhteiskuntaamme vahingoittaviin tekoihin.

Etelä-Euroopassa nuorten massasyrjäytyminen on aivan erilainen uhka kun meillä täällä. Mutta joka ikinen yksilö, joka saa mahdollisuuden tutustua työelämään oikeasti, on yhtä arvokas saavutus. Kun meillä on kohta pula työntekijöistä monen ahkeran suomalaisen siirtyessä hyvin ansaituille eläkepäivilleen, niin on todella tärkeää, että tulevat työntekijät eivät ole ehtineet passivoitumaan työtilaisuuttaan odotellessaan.

Oppisopimus on hyvä tapa antaa nuorillemme ammattitaito. Eräs este tähän on ollut työnantajien nihkeys ottaa vastuu tarvittavasta ohjauksesta etenkin jos oppipoika tai -tyttö on ollut hyvin nuori. Nyt työnantajan saama korvaus korotetaan 800 euroon kuukaudelta ensimmäisenä vuonna, 500 euroon kuukaudelta toisena vuotena ja 300 euroon kuukaudelta kolmantena vuotena. Nämä korotukset astuvat voimaan vain niiden opiskelijoiden osalta, jotka kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Muiden osalta työnantaja saa edelleen keskimäärin 100 euroa kuukaudelta. Tavoite on, että juuri peruskoulunsa lopettaneet nuoret helpommin löytäisivät itselleen oppisopimuspaikan ja huomaisivat kuinka heitä todellakin tarvitaan yhteiskunnassamme.