Torbjörn Kevin analyserade skickligt i sin ledare (13.6) centerpartiets unika situation i relation till KMS-skandalen. Han tog upp precis samma sak som jag tog upp den 12.6. i riksdagsdebatten då minister Brax (grön) presenterade tillstramningar av lagen om kandidaterna meddelande om valfinasiering. Nämligen att det inte är rätt att skylla ifrån sig med att säga, att problemen med valfinansieringen berör alla partier. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Till min stora förvåning skrev Kevin ändå att detta gäller endast i förhållande till KMS-skandalen. Enligt honom berörs alla partier av att man har förhållit sig nonchalant mot gällande lag. I detta selektiva minneshelvete finns inga större skillnader, enligt Kevin.

 

Det här påståendet är ännu ett steg i den riktningen, som leder till att människorna helt tappar tron på att det finns någon politiker och något parti som skulle ha rent mjöl i påsen. Varför vill Kevin ännu öka på den allmänna misstron mot vårt lands beslutsfattare, då t ex ingen grön förhållit sig nonchalant mot gällande lag? Vi har dessutom frivilligt redan nu meddelat alla donationer som varit över 1 000 euro, fastän lagen hittills endast krävt att man meddelar dem som är över 1 700 euro.

Dessutom har vårt parti öppet redovisat för alla pengar som partiet fått, fastän lagen inte kräver detta. Hittills har det mest diskuterats enskilda kandidaters valfinansiering, men partiernas valfinansiering är minst lika viktig och också de stödföreningars och stiftelsers finansiering som ligger nära partierna. Jag hoppas innerligen att minister Brax om en tid får presentera klara spelregler också för partiernas finansiering så som det nu är planerat. Det finns ju alltid en risk att man vill glömma bort eller urvattna denna del av åtstramningen av lagstiftningen då massmedians uppmärksamhet riktats någon annanstans.