Jag medger, att jag har svårt att se neutralt på presidentvalskandidaterna, då jag känner dem alla så bra. Till all lycka råkar de trevligaste ganska långt också vara de vars värderingar står mig närmast. Både Pekka Haavisto och Eva Biaudet upplever jag som nära vänner och deras värderingar står mig också mycket nära.

Fastän jag är grön, så skulle jag nu kunna rösta på Eva ifall hennes gallupunderstöd visade att hon är den enda som kan tävla seriöst med Niinistö, Väyrynen och Soini. Då skulle jag taktisera och rösta på Eva. Likaså skulle jag i motsvarande situation rösta på Paavo Arhinmäki och t.o.m. på Sari Essayah och Paavo Lipponen.

Just nu visar galluparna tydligt att det är Paavo Väyrynen och Pekka Haavisto som tävlar om den andra platsen på omgång två. Vilka två kandidater vill du välja mellan på den andra omgången; Niinistö och Väyrynen eller Niinistö och Haavisto?

Det kändes litet orättvist att läsa Svenska Kvinnoförbundets ordförandes, Carola Sundqvists, insändare i ÅU den 18.1., där hon påstod att endast Eva Biaudet av alla presidentvalskandidater skulle bry sig om kvinnornas jämställdhet. Pekka Haavisto har självmant lyft fram kvinnornas ställning i många valpaneler, också då det inte har specifikt frågats av kandidaterna. Då en kandidat använder sina dyrbara minuter för att lyfta fram jämställdheten i diskussionen, så berättar det ganska tydligt om kandidatens värderingar och engagemang i jämställdhets diskussionen.

Jag har känt Pekka i 20 år och jag vet att jämställdheten är en hjärtesak för honom. Likaså vet jag att han alltid verkligen brytt sig om oss finlandssvenskar. T.ex. har han alltid försvarat den obligatoriska svenskan i skolan, fastän han blivit hårt pressad i frågan av finska medier.