Pidin tiistaina valtiopäivien avauskeskustelussa eduskuntaryhmämme ryhmäpuheenvuoron. Tässä sitä koskeva tiedote, josta löytyy myös linkki koko puheenvuorooni.

Tiedote 10.2.2009

Janina Andersson ryhmäpuheessa valtiopäivien avauskeskustelussa:
ILMASTO- JA TALOUSKRIISIIN VASTAAMINEN YHDISTETTÄVÄ UUDEKSI MENESTYSTIEKSI

Vihreä eduskuntaryhmä pitää erityisen tärkeänä nykyisessä talouden
laskusuhdanteessa, ettei talouskriisiä päästetä muuttumaan myös sosiaaliseksi kriisiksi.

- Yritysten heikkenevät näkymät aiheuttavat inhimillisiä tragedioita ja myös heikentävät kuntataloutta pienellä viiveellä yhteisöverotuottojen kautta. Nyt on pidettävä mielessä, että meillä ei ole varaa menettää yhdenkään ihmisen työkykyä ja motivaatiota velkavankeuden tai pitkäaikaistyöttömyyden seurauksena, Janina Andersson sanoi ryhmäpuheessa.

Vihreä eduskuntaryhmä pitää tärkeänä että samalla kun pyritään vastaamaan talouskriisin haasteisiin, katsotaan myös kauemmaksi tulevaisuuteen. Akuutin kriisin keskellä ei pidä unohtaa ratkaisuaan odottavia megatrendejä, kuten väestön ikääntyminen ja erityisesti ilmastonmuutos.

Vihreä eduskuntaryhmä painottaa, että kriisissä on nähtävä myös suuremman rakenteellisen muutoksen potentiaali ja vastattava ilmastomuutoksen haasteisiin.

- Viime lama pakotti monialayritys Nokian keskittymään niihin aloihin, joissa se näki eniten tulevaisuudenmahdollisuuksia. Kansakuntana meidän pitää nyt tehdä samoin. Meidän pitää miettiä, mitkä ovat ne alueet, joissa pieni valtiomme voi parhaiten hyödyntää osaamistaan. Menneisyyteen haikailun sijaan meidän pitää panostaa korkeaan osaamiseen ja uusiin, tulevaisuuden aloihin. On panostettava mittavasti energiatehokkuuteen ja uusiutuvien energioiden lisäämiseen sekä viherkaulustyöpaikkojen synnyttämiseen näille aloille.

- Kriisissä pitää yrittää nähdä myös lyhyen tähtäimen mahdollisuuksia.
Esimerkiksi nyt kun hallitus on korottanut reippaasti kotitalousvähennystä ja antaa kohta myös korjaustukea asunto-osakeyhtiöille, saamme pienennettyä sitä korjausvelkaa, joka muuten olisi vain jatkanut kasvamistaan. Ehkä tämä rakennusteollisuutta ravisteleva kriisi saa meidät myös kiinnittämään enemmän
huomiota olemassa olevan omaisuuden kunnossapitoon uudisrakentamisen sijaan, Janina Andersson totesi.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa:
http://www.vihreat.fi/fi/node/3667