Kuulin eilen, että Turun toriparkista kansanäänestystä vaativan aloitteen on allekirjoittanut jo 5 000 ihmistä. Tavoite on siis n. 7 500 allekirjoittanutta, ja aikaa on ensi maanantaihin asti. Lupaavalta näyttää! Itsekin olen jo käynyt allekirjoittamassa aloitteen. Tämä uutinen mielessäni menin eilen Turun Osuuskaupan edustajistoon, jossa edustan Vihreitä yhdessä Mika Helvan kanssa.

Olemme nyt osallistuneet kahteen kokoukseen eli ehkä on aika antaa historian ensimmäisten Vihreiden TOK-edustajien raportti edustajistosta, joka valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. Edustajistossa nousi esiin toriparkki, jota TOK-yhtymä vahvasti ajaa saadakseen Wiklundille ja Börsille parkkipaikkoja. Meille kerrottiin tähän hankkeeseen liittyvistä ennakkoluuloista ja vakuutettiin, että kaupungin rahaa ei käytetä. Minä kyselin vaihtoehtoisia ratkaisuja. Vastauksissa sanottiin, että toriparkki on ensisijainen ratkaisu, mutta toki muitakin mahdollisuuksia on. Nythän Wiklundiin ollaan rakentamassa pysäköintilaitosta entisen Anttilan kiinteistön tilalle. Esillä on ollut myös Österbladin tontti kadun toisella puolella. Me tietysti ihmettelemme sitä, että eikö sieltä Louhesta oikeasti jaksa kävellä torin poikki Wiklundiin tai hotelliin.

Kysyin myös S-pankin rahojen sijoituskohteista, jotta ne eivät olisi vaarassa finanssikriisin velloessa. Lisäksi kysyin, miksi pankin suoraveloitus ei toimi. Vastauksena kerrottiin, että 95 % S-pankin rahoista on investoitu suomalaisiin pankkeihin ja 5% ulkomaille. Onneksi pankki ei ollut ehtinyt sijoittaa enempää ulkomaille, ennen kuin finanssimaailman epävarmuus alkoi. Suoraveloituksen tominnasta minulle vastattiin sen alkavan toivottavasti tammikuussa.

Mika oli valmistellut aloitteen, jonka jätimme yhdessä tässä toisessa kokouksessa. Tämä edustajiston ainoa aloite on alla. Toimitusjohtaja kiitti tästä aloitteesta, ja lupasi, että asiaa aletaan valmistella. Aikaisemmin olemme tehneet kyselyn TOK:n antamista vaalituista. Ensi kerralla voisimme ehkäpä tehdä aloitteen työsuhdematkalipuista.

Seuraaviin TOK-vaaleihin on aikaa vielä kolme vuotta, mutta niihin meidän on sitten panostettava kunnolla. Edustajiston tärkein tehtävä on valita hallintoneuvosto, joka edelleen valitsee hallituksen. Nämä elimet käyttävät edustajiston sijaan todellista valtaa, ja kahden edustajan paukut eivät niihin paikkoihin vielä riitä.

***

ALOITE TURUN OSUUSKAUPAN EDUSTAJISTON SYYSKOKOUKSESSA 25.11.08

Esitämme, että Turun Osuuskaupan koko konsernille laaditaan kestävän kehityksen toimenpideohjelma, jossa erityisesti kiinnitetään huomiota kasvihuonekaasujen vähentämiseen ja siten ilmastomuutoksen ehkäisyyn. Kestävän kehityksen ohjelmassa tulisi löytää toimenpiteet ekologiseen, sosiaaliskulttuuriseen ja taloudelliseen kestävyyteen. Ohjelmassa tulee ottaa huomioon Turun osuuskaupan tarjoamat tuotteet ja palvelut sekä eri toiminnot ja kiinteistöt. Kasvihuonekaasujen vähentämisen osalta keskeistä on energian kulutuksen vähentäminen. Toimenpideohjelmassa tulee määrittää vastuutahot. Valmis ohjelma on hyvä saattaa asiakkaiden ja yhteistyökumppanien tietoon internetin kautta.