Östersjöns och speciellt Skärgårdshavets situation och möjliga åtgärder har jag på senaste tid diskuterat med Pargas gröna och i Obs aktualitetsprogrammet. Båda diskussionerna handlade långt om hur vi kunde göra jordbrukets miljöstöd bättre styrande, så att det verkligen minskar effektivt näringsutsläppen i Östersjön.

Forskningsresultat visar nu att det nuvarande miljöstödet inte varit effektivt utan snarast fungerat som ett direkt inkomststöd. Det här systemet kan vi inte ändra på förräntidigast år 2013, men tills dess kan vi få tillstånd förbättringar med hjälp av lokala specialprojekt. Nu har vi ju på gång ett specialprojekt längs Auraå och Euraå där man skräddarsyr personligen skyddsåtgärder för varje gård. En viktig sak att minnas, är att ca 80% av alla näringsutsläpp kommer från sluttande marker vid vattendrag. Då dessutom dessa mest avgörande utsläpp med tanke på Östersjön sker i Syd-Västra Finland så borde man ju verkligen styra stöd pengarna till dessa mesta avgörande problemområden.

I Pargas kom vi fram till att vi borde föreslå att den nya skärgårdsstaden Havskronan/Pargas eller vad den nu ska heta borde anhålla om att få ett likadant vattenskyddsprojekt som det vi nu har längs Auraå. Det allra mest frustrerande är att jag redan i början av 1990-talet talat och skrivit om just detta att miljöstödet inte är tillräckligt styrande för att verkligen rädda Östersjön. Varför ska det alltid gå så långsamt att få tillstånd effektiva styrmedel för att rädda våra hav och vårt klimat. Allt för länge nöjer man sig med något som låter bra men som inte egentligen gör någon större ändring på det sätt vi smutsat ner hittills. Personlig och vänlig rådgivning med medföljande pennigstöd borde ha tagits i bruk för länge sedan vid våra kustvatten. Istället spreds alla stödpengar ungefär jämt åt alla som idkar jordbruk i vårt land.

***
Olen viime päivinä ollut keskustelemassa Paraisten vihreiden luona sekä Obs-televisio-ohjelmassa maatalouden ympäristötukien riittämättömyydestä, ja siitä, miten maataloustukia voitaisiin kehittää niin, että niillä olisi enemmän vaikuttavuutta maatalouden päästöihin Itämereen. Tässä pari tuoretta tiedotetta aiheesta Ympäristökeskuksen sivuilta:
Ympäristötuella saatu aikaan myönteisiä, mutta hitaita muutoksia
Maatalouden ympäristötukijärjestelmää kehitetään seurantatutkimuksen pohjalta