Jätin tänään alla olevan kirjallisen kysymyksen.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Lintujen pesimärauhan turvaaminen metsähakkuilta

Eduskunnan puhemiehelle

Kevät lähestyy ja niin myös lintujen pesimäajat. Maa- ja metsätalousministeriön Kesähakkuutyöryhmä esitti jo maaliskuussa 2000, että metsähakkuita tulee välttää lintujen tärkeimpään pesimäaikaan touko-kesäkuussa lehdoissa, lehtipuuvaltaisilla lehtomaisilla ja tuoreilla kankailla, rehevissä korvissa ja rehevissä rantametsissä. Suurten petolintujen pesien läheisyydessä ei tule työskennellä huhti-kesäkuun aikana.

Metsästyslain mukaan myös rauhoittamattomat lintulajit ovat rauhoitettuja pesimäaikana eli kaikki Suomessa luonnonvaraisina esiintyvät lintulajit ovat siis pesimisaikanaan rauhoitettuja. Rauhoitusaikana rauhoittamattomia lajeja suojaa samat periaatteet kuin rauhoitettuja lajeja koko vuoden. Siitä huolimatta metsähakkuita suoritetaan edelleen myös lintujen pesimäaikoina ja esimerkiksi luonnonsuojelujärjestöt saavat yhä kansalaisyhteydenottoja pesimärauhan rikkomisesta hakkuilla.

Maa- ja metsätalousministeriön vuonna 2010 päivitetyn Kansallisen metsäohjelman yksi tavoite on kotimaisen ainespuun hakkuiden lisääminen 65–70 miljoonaan kuutiometriin vuodessa, kun viiden viime vuoden keskiarvo on ollut noin 53 miljoonaa kuutiometriä. Metsähakkuiden lisääminen aiheuttaa lisähaasteita myös pesimärauhan turvaamiseksi.

Valtiovalta voisi tukea pesimärauhaa myös kannustamalla kuntia ja kaupunkeja tekemään periaatepäätöksen siitä, että niiden omistamilla metsäalueilla ei tehtäisi hakkuita vilkkaimpaan pesimäaikaan.

 Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 Mitä hallitus aikoo tehdä lintujen pesimärauhan turvaamiseksi metsähakkuilta?

 Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2011

Janina Andersson /vihr