file_2958.jpg

Minulla oli suuri kunnia puhua Taivassalossa Varsinais-Suomen suurimmassa
maaseututapahtumassa Silakrysäyksessä, jota vietettiin jo 33. kerran.

Tässä ohessa on Silakrysäyksessä kalastaja Liisa Vainion minulle luovuttama
julkilausuma, johon vastasin auringonpahteessa klo 12, jonka jälkeen söimme kuumaa
silaksoppaa.

Tapahtuman ohjelma pääpiirteissään oli seuraava:

 • Lipunnosto klo 11 Tupshaukat
 • Silakherkkuja & paikallisia tuotteita pienoismessuilla
 • Jarmo "Suomen Robinson" Mäkinen esiintyy
 • Tiina Saarivuori yhtyeineen
 • Kalastajien julkilausuma - Kansanedustaja Janina Andersson
 • Vuoden Rysäyttäjä
 • Silakrysäys-hölkkä klo 13
 • Taidemyyntinäyttely & paikalliset yhdistykset esittäytyvät
 • Laivaston soittokunta
 • Partiolaisten kesäkahvio & VPK:n olutteltta
 • Järppilän kartano ja Viiasten kartanomuseo avoinna
 • Puolustusvoimat, kummialus Kuha21 Hakkenpäässä lauantaina klo 10-12

Bussi-yhteydet olivat muuten mukavan hyvät. Turusta lähti linja-auto vähän yli kello 10 ja auto saapui Taivassaloon n.klo 11.15. Turkuun päin lähteviä vuoroja oli myös useita vaihtoehtoja.

Isäntäni Taivassalon nuori kunnanjohtaja, Vesa Rantala, vaikutti todella aikaansaavalta ja mukavalta. Markkinoilta tarttui mukaani uusi Asterix-sarjakuva pojille sekä pusero itselleni.

***

Taivassalon XXXIII Silakrysäyksen julkilausuma

Julkaisuvapaa 1.7.2006 klo 12

Silakrysäyksen päätähti on aina rysäsilakka. Kalastusmuotona rysäkalastuksella on pitkät perinteet ja kalan laatu ja maku on hyvä. Paikalliset kalanjalostajat, jotka täälläkin myyvät tuotteitaan käyttävät raaka-aineenaan omaa rysäsilakkaansa. Rysillä pyydystetään noin 10 % Suomen silakkasaaliista, mutta sen työllistävä vaikutus on todella merkittävä sekä kalastuksessa että jalostuksessa.

Euroopan Unionin yhteinen kalastuspolitiikka ja sen määräykset ohjaavat elinkeinokalatalouden ke-hittämistä. Komission ja Suomen välisissä keskusteluissa helmikuussa 2006 komissio on ilmoittanut Suomen elinkeinokalatalouden EU-rahoituksen tason olevan seuraavalla kaudella nykyistä ohjelma-kautta alempi. Myös kansallisen vastinrahan suuruuteen liittyvät neuvottelut ovat kesken.

Suomen elinkeinokalatalouden toimintasuunnitelmassa on määritelty elinkeinokalatalouden kansalli-set tavoitteet ja ydinkysymykset, jotka ratkaisemalla tavoitteet pyritään saavuttamaan.

Elinkeinokalatalouden sektorit ovat kalastus, vesiviljely, kalanjalostus ja kalakauppa, joten suunni-telma kattaa koko kalatuotteiden tuotantoketjun alkutuotannosta aina kuluttajalle asti.

Visio vuoteen 2013 on hyvä:
- Kalakannat ovat hyvässä kunnossa ja niitä käytetään kestävästi, tehokkaasti ja monipuolisesti;
- Kalasta valmistetut elintarvikkeet ovat terveellisiä ja turvallisia ja ne tuotetaan kuluttaja- ja mark-kinalähtöisesti; ja
- Yritystoiminta on nykyaikaista, monipuolista, kannattavaa ja yhteiskunnallisesti arvostettua.

Kalastuksen kannattavuuden parantaminen on ehdoton edellytys rysäkalastuksen jatkuvuuden kan-nalta. Kalastajien investointeja on tuettava julkisin varoin, jotta saadaan uusia, nuoria yrittäjiä kalas-tuksen piiriin.

Silakan mädin vientimahdollisuudet ja mädistä valmistettavat tuotteet tehdään tutuiksi japanilaisille kalakaupan edustajille. Rysäkalastuskauden aikana valmistetaan mädistä japanilaisen kalakaupan edellyttämällä tavalla tuote-eriä, jotka toimitetaan yrityksiin Japaniin. Tuote-erien kautta osoitetaan, että Suomessa voidaan tuottaa korkealaatuisia mätituotteita koko rysäkalastuskauden aikana. Vien-timahdollisuus antaa lisäarvoa sekä kalastukselle, kalanjalostukselle että kalakaupalle. Tässä Turun ammattikorkeakoulun hankkeessa on mukana ansiokkaasti taivassalolainen Länsi-Rannikon Kala Oy.
 
Kala on hyvää ja terveellistä. On terveellisempää syödä kalaa pari kertaa viikossa kuin olla syömättä kalaa. Julkisen vallan tulee toimenpiteillään edesauttaa kotimaisen kalan käyttöä.

Kalavesien tilan muuttuminen on kalastukselle elintärkeä. Yhteiskunnan toimet Itämeren suojelemi-seksi ja rehevöitymisen estämiseksi ovat olleet oikeansuuntaisia ja niitä tulee jatkaa ja lisätä talou-dellisia panostuksia.

Meillä on eniten ammattikalastajia koko Saaristomeren alueella ja laadukasta kalanjalostusta. Kalas-tajiemme ongelma on voimakkaasti lisääntynyt harmaahyljekanta. Hylkeet vievät kalat rysistä ja muista pyydyksistä ja vaarantavat koko ammatin olemassaolon.  Kalastuselinkeinon säilymiselle on tärkeää myös varmistaa kalavesien saanti uusille kalastajille.

Taivassalon ammattikalastajat toivovat, että kala maistuu silakrysäyksen yleisölle ja muillekin entistä paremmin ja tähyilevät tulevaisuuden horisonttiin luottavaisina.

Taivassalon ammattikalastajat   Taivassalon kunta