Seuraavana vuorossa seuraajaehdokkaitteni haastattelusarjassa on Saara Ilvessalo. Tuntuu niin mukavalta seurata Saaran aktiivista ja aikaansaavaa tapaa toimia. Kun itse täytän tänään 40 vuotta, niin alan jo olla siinä iässä, että muistelen jo nuoruuttani, ja samaistun Saaraan. Kun hänen kaltainen iloinen aktivisti järjestää mielenosoitusta tai nimienkeräystä, niin hän herättää vain sympatiaa eikä varmasti kenenkään pahennusta.

Eduskuntaryhmässä pitää aina olla sopiva sekoitus vahvaa kokemusta ja uutta energiaa. Saara olisi juuri sellainen energiaruiske, jota eduskunta kaipaa. Sen lisäksi hän on niin älykäs, että kokemuksen tuoma osaaminen varmasti kerääntyisi hänellä nopeasti.

Tässä Saaran vastaukset:

 * Mitä pidät kuluneen vaalikauden parhaana vihreänä saavutuksena?

Mielestäni onnistunein kokonaisuus ja suurin saavutus oli vihreä  verouudistus, jota tulee jatkaa tulevallakin vaalikaudella. Tämä siksi,  että aikamme suurin uhka on ilmastonmuutos, ja sen torjuminen on näin  ollen luonnollisesti paras vihreä saavutus. Muita erityisen hyviä  askelia olivat perustuslakiin kirjattu kansalaisaloite, vaalirahoituksen  aukiravistelu ja vaalilain uudistus, jotka suurimmaksi osaksi ovat  loistavan oikeusministerimme ansiota. Kaikki näistä vahvistavat  demokratiaa ja lujittavat toivon mukaan ihmisten uskoa hieman  kriiseilevään parlamentarismiin, mikä on itselleni erityisen tärkeää  politiikassa.

 * Missä meni pahimmin metsään?

Siinä ettei suojeltu metsää, eli luonnon monimuotoisuuden  säilyttämisessä - Tai oikeastaan sen puutteessa. Tämä ilmeisesti  tiedettiin melko hyvin, kun neljä vuotta sitten samaan hallitukseen  asteli Keskustapuolue. Suomen piti pysäyttää luonnon monimuotoisuuden  väheneminen yhdessä muiden EU-maiden kanssa viime vuoteen mennessä. Tässä epäonnistuttiin räikeästi, mikä on Vihreille erityisen surullista.

Myös suoran demokratian käyttöönotolle olisi ollut hyvät puitteet  perustuslain uudistamisen yhteydessä, mutta varsinaista suoraa  demokratiaa emme Suomeen silti edelleenkään saaneet. Kansalaisaloite oli kuitenkin suuri askel oikeaan suuntaan. Ydinvoimatappiota,  opintotuen indeksiin sitomattomuutta ja aluehallintouudistusta ei ehkä  tarvitse tässä yhteydessä edes sen enempää lähteä puimaan. Maailmassa  olisi vielä niin paljon pelastettavaa.

 * Mitä olisit itse tehnyt toisin?

Olisin vahvemmin vaatinut ja aktiivisemmin keskustellut edellä  mainitusta suoran demokratian lisäämisestä. Vihreät on ainoana  eduskuntapuolueena puhunut ja linjannut ohjelmissa suorasta  demokratiasta ja sen tärkeydestä, joten meidän pitäisi myös vahvemmin  ajaa sen edistämistä tilanteissa, joissa mahdollisuudet on olemassa.

Kansalaisaloitteen yhteyteen olisi pitänyt saada sitova kansanäänestys,  ja kansalla tulisi olla myös oikeus vaatia jokin eduskunnan käsittelyssä  oleva asia kansanäänestyksessä päätettäväksi. Nyt käytössä olevat keinot  tai käyttöön otettava asialistakansalaisaloite ovat päättäjien, jotka  tekevät lopulliset päätökset, hallussa. Päätöksiä pitäisi tehdä kansan  kanssa, ei kansan puolesta.

 * Millainen tiimipelaaja sinusta tulisi vihreään eduskuntajoukkueeseen?

Aloitteellinen, aktiivinen ja vahvasti yhteistyötä tekevä. Tiimin  luultavasti nuorimpana minulla olisi erilainen ja arvokas näkemys  käsiteltäviin asioihin, ja myös asioihin, joita itse voisimmee  aloitteellisesti nostaa esiin. Toisin tiimiin oman asiantuntemukseni ja  dynaamisen asenteeni.