Kauppalehdessä (20.10.) kerrottiin  surullinen uutinen; Suomi on Euroopan jumbosijalla niin sanotun terveiden elinvuosien odotteen mukaan.  Suomen ja Ruotsin välillä on huima ero.  Kun meillä miehille on OECD:n tilastojen mukaan odotettavissa 53,8 tervettä elinvuotta ja naisille 54,4 vuotta, Ruotsissa terveitä vuosia on lupa odottaa 12 vuotta enemmän.

Uuden työni puitteissa pohdin aika paljon meidän suomalaisten hyvinvointia etenkin työntekijöinä. Kävin vähän aikaa sitten tapaamassa. Työterveyslaitoksen väkeä, ja puhuimme esimerkiksi henkilöstöjohtajan roolista yrityksissä. Annetaanko hänelle yhtä tärkeä asema johtamisessa kun talousjohtajalle?  

Työhyvinvointi kannattaa ottaa liiketoiminnan ytimeen ja sen johtamiseen kannattaa panostaa. Ihmisiin satsaaminen on aivan yhtä kannattavaa kuin koneisiin investoiminen. Kartoittamalla lähtökohtatilanne, asettamalla selkeät tavoitteet ja seuraamalla kehitystä saadaan aikaan parannusta työn laatuun sekä selkeitä rahassa mitattavia säästöjä.

 

Jokainen irtisanoutunut tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtynyt työntekijä aiheuttaa keskimäärin noin 60 000 euron menetyksen liiketuloissa. Myös sairauspoissaolot maksavat paljon. Kemiössä on mitattu, että yksi satsattu euro ennaltaehkäisyyn tuo kuusi euroa takaisin.

Vuosittain toteutettavan Strategisen hyvinvoinnin tila Suomessa tutkimuksen mukaan yritysten panostukset työurien pidentämiseen olivat laskeneet 10 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2010 tutkimukseen. Tulos ennustaa työurien pidentämiseen tähtäävän toiminnan taantumista.

Tuloksissa havaittiin suuria eroja yritysten kokoluokkien ja toimialojen välillä. Mitä suurempi yritys, sen paremmin satsattiin. Nyt pienet ja keskisuuret organisaatiot olivat kuitenkin parantaneet verrattuna viime vuoteen, kun taas

suuremmissa organisaatioissa tilanne oli jopa hieman heikentynyt. Toimialoista paras oli valtiontyönantaja, liike-elämän palvelut ja kuntatyönantajat muodostivat toisen ryhmän. Eniten kirittävää oli rakentamisen ja kuljetuksen toimialoilla.

Työterveyslaitoksen kirjoituskilpailun perusteella unelmatyöpaikassa puhalletaan yhteen hiileen ja keskitytään olennaiseen. Esimies on reilu, työmäärä kohtuullinen ja on mahdollisuus oppia uutta. Työporukan yhteiset retket ja pienten juhlahetkien järjestäminen arkeen antaa myös voimia jaksaa.