Kuulin, että imetysopas ollaan poistamassa äitiyspakkauksesta. Opas on tärkeä erityisesti ensisynnyttäjille, joten jätin tällä viikolla kirjallisen kysymyksen aiheesta:

Imetysoppaan jakelu vauvaperheille

Eduskunnan puhemiehelle

Perheillä on oikeus saada tietoa imetyksestä. Tämä oikeus on kirjattu Lasten oikeuksien sopimuksen 24. artiklaan, johon Suomikin on sitoutunut. Äidin oikeus saada tukea imetykseen on kirjattu myös neuvola-asetukseen.

Perheet eivät saa vuoden 2011 äitiyspakkauksen mukana enää imetysopasvihkosta. Äitiyspakkauksen kaikki kirjallinen materiaali on korvattu yhdellä paperiarkilla, jolla odottava perhe saa listan www-osoitteita. Päätöksen on tehnyt Kelan äitiysavustusraati. Uuden pakkauksen jakelu alkaa huhti-toukokuussa 2011.

Äitiyspakkaus on tähän saakka ollut kattavin imetystiedon jakelukanava ensisynnyttäjille. Äitiyspakkauksen ottaa yli 90 prosenttia ensisynnyttäjistä. Imetysopas on sisältynyt äitiyspakkaukseen noin 15 vuoden ajan. Imetys - yhteisen matkamme alku -vihkonen on Suomen Kätilöliiton tuottama.

Päätös on ristiriidassa viime vuosien suunnitelmallisen imetyksen edistämistyön kanssa. Tätä työtä ohjaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Imetyksen edistämisen toimintaohjelma 2009-2012, jossa oletetaan Kätilöliiton imetysvihkosen tavoittavan äidit. Hoitotyön tutkimuskeskuksen näyttöön perustuvan Imetysohjauksen hoitosuosituksen (2010) mukaan perheiden saatavilla täytyy olla monipuolista imetysaineistoa, jota saadaan monella tavalla ja monessa yhteydessä. Tällä hetkellä imetystä tukevaa kaupallisesti riippumatonta terveysaineistoa ei ole riittävästi saatavilla. Neuvolat ohjaavat äitejä äitiyspakkauksen imetysvihkoseen nojautuen.

Suomessa äidit haluavat imettää ja he tietävät imetyksen edut. Vain yksi prosentti äideistä tavoittaa puolen vuoden täysimetyssuosituksen. Toiveiden ja todellisuuden ero on valtava. Imetysoppaan täytyy jatkossakin olla synnyttäjien saatavilla kirjallisesti.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että imetysopas on jokaisen vauvaperheen saatavilla keväällä, kun uusien äitiyspakkausten jakelu alkaa ilman imetysopasta?