Nyt vietetään Pohjoismaista imetysviikkoa. Taustalla on Kansainvälinen imetysviikko, jota on vietetty vuodesta 1992 lähtien, ja sitä vietetään nykyisin yli 120 maassa. Kansainvälistä imetysviikkoa vietetään yleensä elokuussa, mutta Pohjoismaissa ollaan päädytty tähän lomien jälkeiseen lokakuuhun. Olin tiistaina puhumassa tähän liittyen Pohjoismaisena imetyspäivänä suuressa seminaarissa imetysaktiiveille, terveydenhuollon ammattilaisille sekä alan opiskelijoille.

Otsikkonani oli Maarit Kuoppalan, Imetyksen tuki ry:n toiminnanjohtajan, antama Imetyspolitiikan 10 askelta.

Nämä 10 askelta kirjasin itselleni puhetta varten:
1) yleinen myönteinen asenne imetykseen
2) julkiset puheet
3) mediatietoisuus
4) terveydenhuollon äitiys-ja lastenneuvoloiden työntekijöiden ja kätilöiden imetyskoulutus
5) äitiyslomat
6) imetystauot ja lypsytauot työaikana lapsen ollessa alle vuoden vanha
7) neuvonnan tukeminen
8) vertaistuen tarjoaminen
9) äitiyspakkauksen imetysopas myös niille, jotka ottavat äitiyspakkauksen rahana
10) imetysklinikka ja IBCLC-tasoisia imetysohjaajia