!polmiek.gif

Länsi-Suomen lääninhallitus ja Varsinais-Suomen sovittelutoimisto järjestivät tänään rikosten ja eräiden riita-asioiden sovittelun aloitustapahtuman, johon oli kutsuttu sosiaalitoimen, poliisitoimen, syyttäjävirastojen ja oikeuslaitosten edustajat sekä vapaaehtoiset sovittelijat. Tarkoituksena oli sopia viranomaisten ja sovittelutoiminnassa mukana olevien välisistä hyvistä ja toimivista työkäytännöistä.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu perustuu 1.1.2006 voimaan tulleeseen lakiin (1015/2005) ja 18.4.2006 voimaan tulleeseen asetukseen (267/2006). Länsi-Suomen lääninhallitus on tehnyt sovittelupalveluista toimeksiantosopimukset toukokuussa 2006 Kokkolan, Seinäjoen, Vaasan, Jyväskylän, Tampereen, Porin ja Turun kaupunkien kanssa. Sopimusten mukaisesti näihin kaupunkeihin perustetaan maakunnalliset sovittelutoimistot. Turun kaupunki perustaa lisäksi sivutoimipisteet Uuteenkaupungiin ja Saloon ja Porin kaupunki perustaa sovittelupalveluja myös Rauman kaupunkiin. Kaikki palveluntuottajat ovat luvanneet aloittaa sovittelutoiminnan käynnistämisen kesäkuun alusta 2006 alkaen.  Parhaillaan ollaan etsimässä uusia toimitiloja ja rekrytoimassa henkilökuntaa. Sovittelupalvelujen tuottajalla on oikeus saada valtion korvausta sovittelun järjestämisestä eduskunnan vahvistaman talousarvion ja valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti
Toimeksiantosopimusten mukaisesti palveluntuottaja vastaa siitä, että sovittelua on saatavilla tasapuolisesti ja häiriöttä. Toimeksisaajalla on myös velvollisuus jakaa aktiivisesti tietoa sovittelumahdollisuudesta alueen asukkaille ja yhteistyöviranomaisille. Sovittelun tulee olla maksutonta ja helposti saavutettavissa. Sovittelijoina toimivat vapaaehtoiset ja koulutetut sovittelijat.


Tilaisuuden ohjelma:

12.00 Lääninhallituksen avauspuheenvuoro
   - sosiaalineuvos Risto Kapari, Länsi-Suomen lääninhallitus
12.15 Sovittelun palvelusopimuksen sisältö ja sovittelutoiminnalle asetetut vaatimukset
   - ylitarkastaja Kalevi Juntunen, Länsi-Suomen lääninhallitus
12.45 Sovittelutoiminnan alueellinen organisointitilanne ja lähiajan jatkotoimenpiteet
   - apulaiskaupunginjohtajan avustaja Antti Kirkkola , Turun kaupunki
13.15 Viranomaisodotukset uudistuneelta sovittelutoiminnalta
   - sosiaalityön johtaja Eeva Purhonen, Salon perusturvavirasto
   - rikoskomisario Veikko Koiranen, Turun kihlakunnan poliisilaitos
   - johtava kihlakunnansyyttäjä Antti Pihlajamäki, Turun kihlakunnan syyttäjänvirasto
   - käräjätuomari Tapio Katajamäki, Turun käräjäoikeus
14.00 Kahvitauko
14.30 Viranomaisyhteistyö sovittelussa ja yhteistyöverkostokysymykset
   - yhdyshenkilöiden tarve ja tietojen vaihto; keskustelua, alustaa Kalevi Juntunen  
15.00 Sovittelijoiden koulutus- ja rekrytointiohjelmien esittely
   - johtava sosiaalityöntekijä Eero Pulli, Turun kaupunki
15.20 Yleiskeskustelua ja jatkotoimista sopiminen
15.40 Päätössanat


Joskus on onneksi niinkin päin, että saa kuunnella miten joku eduskunnassa tehty päätös helpottaa ongelmien ratkaisemista. Muistan hyvin kuinka vuonna 2001 olin kuuntelemassa sovittelijoiden toiveita eduskunnan suuntaan ja tänään sitten kuulin miten voimaan tullutta lakia nyt sovelletaan käytäntöön Varsinais-Suomessa.

Turun kaupungin johtava sosiaalityöntekijä Eero Pulli on niin aidosti innostunut sovittelun eteenpäinviemisestä, että siitä innosta on vähän tarttunut minuunkin ja olen iloinen, että tämä asia on edennyt aikanani eduskunnassa!

Mieleenpainuvimman puheenvuoron seminaarissa poliisitalon auditoriossa piti rikoskomisario Veikko Koiranen. Hän painotti, että etenkin poliisien pitää nyt odottaa itseltään uutta asennetta ja aktiivista sovittelusta
tiedottamista.

Kaikki olivat siitä yhtä mieltä, että etenkin nuoria rikoksesta epäiltyjä pitää ohjata sovitteluun. Tähän minäkin uskon vankasti, sillä kun kokee pystyneensä pyytämään anteeksi ja hyvittämään pahat tekonsa, niin ei koe enää itseään yhtä huonoksi ihmiseksi, joka on roisto eikä muuksi muutu.

Anteeksi pyytäminen on jo tärkeä askel ihmisen tiellä kohti parempaa elämää. Virheistään avoimesti puhuminen on myös puhdistavaa ja jos vielä tuntee voivansa hyvittää tekonsa, niin elämä varmaankin hymyilee jo...