Sami Saarenpää on tehnyt Suomen Punaisen Ristin kanssa yhteistyönä Turun vastaanottokeskukseen valokuvanäyttelyn pakolaisuudesta. Kuvat julkistettiin eilen 20.6., YK:n pakolaisuuden päivänä.

Kuvasarja on lasten näkökulmasta tehty ja kuvissa näkyy sekä arkea että iloa. Minulla oli ilo pitää pieni puhe paikan päällä siitä, miten Suomen linja maahanmuuttajia kohtaan on muuttunut uuden hallituksen myötä.

pp1.jpg

Ministeri Rajamäen (sdp) nihkeä suhtautuminen maahamme tuleviin muuttajiin on onneksi ohi :o) Tästä joitakin esimerkkejä hallitusohjelmasta:

4.1 Maahanmuutto

Hallituksen maahanmuuttopoliittisena tavoitteena on kehittää aktiivista, kokonaisvaltaista ja johdonmukaista politiikkaa, joka ottaa täysipainoisesti huomioon niin työvoiman tarpeen, maahanmuuttajien moninaiset lähtökohdat kuin kansainväliset velvoitteet. Ulkomaalaisvirasto muutetaan maahanmuuttovirastoksi. Viranomaistoiminnan avoimuutta lisätään ja ennakoitavuutta parannetaan.

Ulkomaalaisviraston ja valitustuomioistuinten käsittelymenettelyistä tehdään selvitys. Työperusteista maahanmuuttoa edistetään ottaen huomioon Suomen ja EU:n väestökehitys ja siitä aiheutuva työvoimantarve. Toteutetaan maahanmuuttopoliittisen ohjelman toimenpidekirjaukset ja valmistellaan työperäisen maahanmuuton toimenpideohjelma. Pääkaupunkiseudulle, Turun seudulle ja muille merkittäville maahanmuuttoalueille laaditaan yhdessä valtion ja seudun kuntien kanssa pilottiohjelma maahanmuuttajien kotouttamisen ja työllistymisen edistämiseksi.

Laillista maahanmuuttoa lisätään ja laitonta maahanmuuttoa ja ihmiskauppaa torjutaan. Schengen-alueen yhteistyötä pyritään tiivistämään siten, että viisumi- ja työntekijän oleskelulupahakemuksen Suomeen voisi jättää minkä tahansa Schengen-maan konsulaatissa tai suurlähetystössä. Kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta jo työpaikan saaneelle henkilölle, jonka edellytykset jäädä Suomeen työntekijänä täyttyvät, säädetään mahdollisuus hakea oleskelu ja työlupaa Suomesta käsin.

Selkiytetään oleskelulupajärjestelmää siten, että oleskelulupaan sisältyy työnteko- ja opiskeluoikeus. Ulkomaalaiselle opiskelijalle annetaan samanlainen oikeus työntekoon kuin suomalaisella opiskelijalla. Ulkomailla suoritettujen tutkintojen tunnustamista ja täydennyskoulutusta kehitetään. Saatavuusharkinnasta luovutaan asteittain. Lyhennetään kansalaisuuteen vaadittavaa oleskeluaikaa ja helpotetaan Suomeen jääneiden opiskelijoiden kansalaisuuden saamista. Kotouttamista edistetään mm. lisäämällä kielikoulutusta.

Luodaan työperäisten maahanmuuttajien opastusjärjestelmä. Ihmisyyden ja perusoikeuksien vastaisten rikosten uhriksi joutuneille siirtolaisille myönnetään pysyvä oleskelulupa, jotta nämä voivat helpommin hakea apua viranomaisilta. Ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen tähtäävää ns. etsivä- ja neuvontatyötä tekevien järjestöjen rahoitus siirretään valtionavun piiriin. Selvitetään, miten lapsen etu toteutuu turvapaikanhakija- ja pakolaislapsia koskevissa päätöksissä ja arvioidaan erityisesti ilman huoltajaa tulleiden turvapaikanhakijalasten asema ja kohtelu. Vaikutetaan siihen, että EU-maiden maahanmuuttopolitiikka pystytään sovittamaan entistä paremmin yhteen kehitys- ja ihmisoikeuspolitiikan ja EU-maiden oman työvoimapolitiikan tarpeisiin.

Ohessa Samin ottamia kuvia itse tilaisuudesta, jossa mm. leikittiin ja katseltiin hyvää poliittista näytelmää. [Kuvien laatu ja mittasuhteet hieman kärsivät, kun jouduin pienentämään niitä tätä blogia varten, joten epätarkkuudet johtuvat vain minusta, eivät valokuvaajasta...]

Kun pyöräilin Pansioon vastatuulessa, vastaanottokeskus tuntui olevan todella kaukana rautatieasemalta, mutta takaisin päin matka olikin ihmeen lyhyt. ;o)

pp7.jpg

pp5.jpg

pp2.jpg