Talousvaliokunta, johon kuulun, oli taas se valiokunta jossa tehtiin eniten mietintöjä ja lausuntoja kaikista eduskunnan valiokunnista. Eli töitä meillä riitti energia- ja talouspolitiikan saralla, ja kesäloma tuli tarpeeseen. Valiokuntamme järjestää heti syyskuussa eduskuntatyön alkaessa julkisen kuulemisen Suomen, Euroopan ja maailman taloustilanteesta kuulemalla mm. valtiovarainministeriön, Suomen Pankin ja etujärjestöjen asiantuntijoita.

Valiokuntamme on esittänyt huolestumisensa Euroopan Union alueen taloustilanteen kehittymisestä. Olemme kiinnittäneet huomiota eurooppalaisten pankkien yli 160 miljardin dollarin alaskirjauksiin, kun yhdysvaltalaiset pankit ovat alaskirjanneet "vain" 150 miljardia dollaria. Suomen huolta lisää suuri ulkomaisten pankkien osuus (60%) ja niiden valvonta Suomen kannalta. Nykytilanteessa on vielä vaikea arvioida, minkälaiset vaikutukset rahoituskriisillä on esimerkiksi yritysten tilauskantaan ja tätä kautta myös tämän hetkiseen hyvään työllisyystilanteeseen.

Asiantuntijoiden mukaan Suomen kannalta haasteellinen taitekohta on vuoden 2010 paikkeilla, jolloin suurten ikäluokkien eläkkeellesiirtyminen on suurimmillaan. Kotitalouksien rahoitustilanne on kiristynyt hintojen ja inflaation nousun vuoksi. Tähän liittyviä viitteitä on jo nähtävissä myös luottokantatiedoissa. Rahoitustarkastuksen tietojen mukaan kuluvan vuoden huhtikuun lopussa pankeilla oli erääntyneitä saatavia 999 miljoonaa euroa eli 46 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2007. Kotitalouksien velkatilannetta on syytä seurata tarkoin. Mahdollinen työttömyys, sairastuminen tai avioero johtaa helposti yksittäisten ihmisten taloudelliseen ahdinkoon.